Zajęcia

Na rozwój osobowości naszych dzieci ma dzisiaj ogromny wpływ telewizja. Zapracowani rodzice często idą na ustępstwa i pozwalają oglądać pociechom programy telewizyjne w sposób niekontrolowany. W efekcie wyobraźnia i język dzieci ubożeją, a ich system wartości ulega zachwianiu. Tracą one zdolność koncentracji, nie potrafią organizować sobie zabawy. Nawet dwuletnie maluchy poświęcają na oglądanie telewizji 2-3 godziny dziennie. Jest to niezgodne z ich naturalną potrzebą ruchu i kontaktu z innymi ludźmi.

Nie mogliśmy pozostać na to obojętni. Stworzyliśmy więc cykl zajęć literacko – artystyczno - muzycznych, których zadaniem jest:
- wyciszenie,
- nauka koncentracji,
- umiejętności radzenia sobie z trudnościami i lękami,
- wprowadzenie dzieci w świat wartości,
- rozbudzenie ich wyobraźni,
- wzbogacenie języka,
- wyczulenie na szeroko pojętą sztukę,
- stworzenie im możliwości do odkrycia własnych talentów.

Literatura


Punktem wyjścia do stworzenia naszego programu dydaktycznego, stała się codzienna lektura książek. Cykl zajęć „Poczytaj mi ciociu przy czarodziejskiej lampie”, któremu towarzyszy atmosfera niezwykłości, ma na celu skłonienie dzieci do podążania myślą za czytanym im słowem. Maluchy wchodząc w świat bajek i baśni poznają piękno języka literackiego i uruchamiają swoją wyobraźnię.

Staramy się, by raz w tygodniu przedmiotem naszej lektury była tzw. „książka z przesłaniem”, którą przybliża dzieciom pani Milena Powała.

W ten sposób wprowadzamy przedszkolaki w świat wartości, w którym wyraźnie oddzielone jest to co dobre od - tego co złe, to co prawdziwe - od tego co fałszywe. Poruszamy tematy: - potrzeby miłości, - docenienia tego, kim jesteśmy, - akceptacji i rozumieniu inności, - zdrowego żywienia.

Inspiracją są dla nas teksty Katarzyny Kotowskiej, Grażyny Ruszewskiej czy Martyny Skibińskiej.

Siłą rzeczy interpretacja teatralna, plastyczna i muzyczna literatury stała się dla nas kolejnym zadaniem pedagogicznym.

Sztuka

Podczas comiesięcznych „spotkań z żywą sztuką”, dzieci uczestniczą w przedstawieniach artystycznych krakowskiego teatru objazdowego. Uczą się wyrażać głosem, ruchem i mimiką różne emocje, jak i wchodzić w role lubianych przez siebie postaci książkowych.

Jednocześnie nasi nauczyciele kilka razy w roku przygotowują z przedszkolakami krótkie przedstawienia teatralne lub okolicznościowe, które pozwalają dzieciom zaistnieć na scenie, rozwijają w nich pewność siebie, odwagę i wiarę we własne możliwości.

Podobnym celom służą zajęcia arteterapeutyczne prowadzone przez panią Małgorzatę Cel.

Dzieci poprzez ekspresję plastyczną dają wyraz swoim emocjom związanym z czytanymi książkami. Uczą się oswajać własne lęki i przezwyciężać zahamowania. Kształtują w sobie postawę twórcy – a więc umiejętność samodzielnego, oryginalnego myślenia.

Jednocześnie poznają różne techniki plastyczne: akwarelę, pastelę, kolaż i doskonalą swoje zdolności manualne.

Muzyka

Muzyka - jako dziedzina bardzo obszerna i niezbędna dzieciom do prawidłowego rozwoju - zajmuje w naszym przedszkolu honorowe miejsce. To przecież ona może przywołać nasze głęboko skrywane wspomnienia, ale i sprawić, że zapominamy o codziennych problemach. To dzięki niej nasze pociechy szybciej uczą się czytać, liczyć, czy mówić w obcym języku.

W ramach rozwijania i odkrywania talentów, postanowiliśmy wprowadzić do naszego przedszkola naukę gry na instrumentach muzycznych metodą Suzuki, jeden z najskuteczniejszych sposobów umuzykalniania dzieci. Zajęcia prowadzi pani Barbara Ulanowska, a głównym ich celem jest wspomaganie rozwoju intelektualnego maluchów, dostrzeżenie dzieci szczególnie wrażliwych muzycznie i zapoznanie przedszkolaków z różnymi instrumentami muzycznymi.

Taniec

Z kolei poprzez zajęcia „Radosnej Akademii Musicalowej”, prowadzone przez pana Bartłomieja Domańskiego, chcemy zaszczepić w naszych przedszkolakach pasję do tańca. Dać im możliwość spontanicznego ruchu, ale i zaprzyjaźnić je z różnymi formami tańca: dyskotekowym, ludowym, baletowym a nawet z musicalem.

Muzykoterapia

Zakupiliśmy również nowatorską aparaturę Musica Media, wykorzystywaną w muzykoterapii akustyczno-wibracyjnej. Urządzenie to odtwarza utwory muzyczne i jednocześnie przetwarza je na drgania przekazywane do organizmu za pomocą specjalnych przetworników, umieszczonych na dłoniach, stopach lub innych częściach ciała dziecka. Dzięki temu w czasie terapii uruchamiane są dwa kanały sensoryczne słuch i dotyk. Jak dowiedziono, przy wykorzystaniu muzyki Mozarta, Bacha czy Vivaldiego, można skutecznie niwelować wzmożone napięcie mięśniowe u dzieci, leczyć dysleksję, usprawniać czytanie, pisanie ze słuchu, liczenie.

W naszym przedszkolu spotkania muzykoterapeutyczne prowadzone są przez panią Magdaleną Maciążek, indywidualnie, stosownie do potrzeb naszych maluchów.

W świat bajki interpretowanej muzyką wprowadza nasze przedszkolaki pani Izabela Wilczek - bajkopisarka, absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie. Zadaniem muzyki jest w tym przypadku z jednej strony wzbudzenie w dzieciach silnych, skrajnych emocji z drugiej relaksacja i wyciszenie.

Zajęcia dodatkowe w Klubie Radosnego Przedszkolaka

Język angielski

4x w miesiącu (czwartek)
Prowadzenie – Pani Wioletta Lewandowska
Godz. 10.30 – 11.00 grupa kontynuująca program z ubiegłego roku
godz. 11.00 – 11.30 grupa początkowa

Taniec

2x w tygodniu (poniedziałek i czwartek)
Prowadzenie - Pan Bartłomiej Domański
godz. 9.30 – dla wszystkich chętnych

Biblioterapia

4x w miesiącu (każdy wtorek)
Prowadzenie – Pani Milena Powała

Bajkoterapia

2x w miesiącu (terminy do uzgodnienia)
Prowadzenie – Pani Izabela Wilczak

Arteterapia

2x w miesiącu (środa)
Prowadzenie – Małgorzata Cel

Rytmika metodą suzuki

2x w miesiącu (piątek)
Prowadzenie – Barbara Ulanowska

Muzykoterapia indywidualna metodą akustyczno-wibracyjną

spotkania indywidualne według potrzeb – Magdalena Maciążek

Nasze motto

Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać” to najlepsza filozofia
— Jan Bosko

Zajęcia

Stworzyliśmy cykl zajęć literacko – artystyczno - muzycznych

Sztuki plastyczne

  • arteterapia

Muzyka i taniec

  • gra na instrumentach metodą Suzuki
  • Radosna Akademia Musicalowa

Literatura i teatr

  • bajkoterapia
  • książka z przesłaniem — biblioterapia
  • "Poczytaj mi ciociu" przy czarodziejskiej lampie
  • spotkania z żywą sztuką — teatr objazdowy

"Klub Radosnego Przedszkolaka"
Majdan, ul. Watykańska 49  
tel. 503 097 486